شرکت تابلو برق – سازنده بانک خازن  – بانک خازن –

امروزه تابلوهای برق یکی از عناصر اصلی واحدهای صنعتی و مسکونی محسوب می شوند .
ساده ترین تعریف تابلو برق عبارت است  از محفظه ای که تجهیزات الکتریکی ، اتوماسیون صنعتی یا برق صنعتی می تواند در آن نصب شود که شامل طیف وسیعی از تجهیزات الکتریکی همانند قطع کننده های مدار، کلیدها، فیوزها ، کلیدهای قطع بار، کلیدهای خودکار MCCB ، اینورترها ، PLC  ها وغیره هستند. لذا برای انتخاب و سفارش ساخت یک تابلو برق درابتدا باید نوع کاربری آن (تابلو قدرت ، تابلو حفاظت ، تابلو توزیع ، تابلو کنترل PLC و) با توجه به وظیفه وعملکرد مورد نیاز آن مد نظر قرار گیرد .

– بانک خازن – شرکت تابلو برق – سازنده بانک خازن
qqqqqqq - تابلو برق چیست و آشنایی با انواع تابلو برق

ویژگی های اصلی تابلو برق

.

تابلو برق بایستی کاملا قابل اطمینان باشد :  با ادامه روند اتصال و افزایش ظرفیت ایستگاه های تولید، نیاز به یک تابلو برق معتبر داریم، همان طور که می دانید تابلوهای برق برای بهبود قابلیت اطمینان ، حفاظت ، توزیع و غیره به سیستم اضافه میشوند و زمانی که خطایی در هر قسمت از سیستم ایجاد شود. تابلو برق قسمت از کار افتاده را از مدار اصلی جدا میکند . شرکت تابلو برق-

امکان تشخیص قطعی :  زمانی که خطایی در سیستم برق رخ می دهد ، تابلو برق بایستی بتواند آن خطا را تشخیص دهد. در اصل تجهیزات حفاظتی نصب شده در تابلو برق باید بتواند بخشی که دچار مشکل شده است را بدون تاثیر بر بخش های دیگر، از مدار خارج کند. شرکت تابلو برق –

عملکرد سریع :  زمانیکه خطا درسیستم برق رخ می دهد ، تابلو برق باید به سرعت عمل کند تا هیچ خسارتی به تجهیزات وارد نشود . اگر خطا بسرعت توسط تابلو برق برطرف نشود، احتمال ایجاد خسارت و قطعی کامل سیستم است.

کنترل دستی :  تابلو برق بایستی دارای وسیله ای برای کنترل دستی باشد تا هر زمان که کنترل کننده ی الکتریکی دچار مشکل شد، ادامه عملیات بتواند از طریق آن انجام شود  .

شرکت تابلو برق –  سازنده بانک خازن  – بانک خازن

new1 8 - تابلو برق چیست و آشنایی با انواع تابلو برق

انواع تابلوهای برق از نظر کاربرد

 • تابلوهای فرمان و حفاظت موتوری جهت کنترل موتورهای سه فاز
 • تابلوهای توزیع صنعتی جهت توزیع جریان در یک واحد صنعتی یا مسکونی
 • تابلوهای بانک خازنی جهت اصلاح ضریب توان و کاهش مصارف انرژی
 • تابلوهای کنترل صنعتی یا PLC جهت کنترل اتوماتیک فرایندهای صنعتی
 • تابلوهای مارشالینگ که ارتباط بین تابلوهای برق و سیستم کنترل مرکزی (DCS) را فراهم می‌کنند
 • تابلوهای حفاظت که وظیفه حفاظت از خطوط و تجهیزات بعد از تابلو را به عهده دارند
 • تابلوهای روشنایی و سیستم کنترل مدیریت ساختمان BMS

انواع تابلوهای برق از نظر کاربرد

 • تابلوهای فرمان و حفاظت موتوری جهت کنترل موتورهای سه فاز
 • تابلوهای توزیع صنعتی جهت توزیع جریان در یک واحد صنعتی یا مسکونی
 • تابلوهای بانک خازنی جهت اصلاح ضریب توان و کاهش مصارف انرژی
 • تابلوهای کنترل صنعتی یا PLC جهت کنترل اتوماتیک فرایندهای صنعتی
 • تابلوهای مارشالینگ که ارتباط بین تابلوهای برق و سیستم کنترل مرکزی (DCS) را فراهم می‌کنند
 • تابلوهای حفاظت که وظیفه حفاظت از خطوط و تجهیزات بعد از تابلو را به عهده دارند
 • تابلوهای روشنایی و سیستم کنترل مدیریت ساختمان BMS

 تابلوهای برق از لحاظ ساختار

تابلوهای Metal Enclosed : تابلوهایی به شکل محفظه تمام بسته فلزی که تمام تجهیزات الکتریکی اعم از کلیدها ، ترانسهای جریان و ولتاژ، لوازم اندازه گیری، شینه ها و .در داخل آن نصب می شود . این تابلوها  به دو دسته تقسیم می شوند :

 • تابلوهای Metal Clad : این نوع تابلوها نوعی از تابلوهای Metal Enclosed هستند که در آنها، محفظه های مختلف از یکدیگر جدا شده اند. این امر باعث می شود تا اگر خطایی در یکی از محفظه ها روی دهد، این خطا به محفظه های دیگر انتقال پیدا نکند و سایر محفظه ها نیز تحت تأثیر آن آسیب ندیده و محفوظ می مانند.
 • یک تابلو Metal Clad به چهار بخش تقسیم می شود :
  • محفظه باسبار
  • محفظه سر کابل
  • محفظه LV (کنترل) که تجهیزات اندازه گیری، حفاظتی و کنترلی در آن قرار می گیرند.
  • محفظه کلید
 • تابلوهای Metal Clad : این نوع تابلوها نوعی از تابلوهای Metal Enclosed هستند که در آنها، محفظه های مختلف از یکدیگر جدا شده اند. این امر باعث می شود تا اگر خطایی در یکی از محفظه ها روی دهد، این خطا به محفظه های دیگر انتقال پیدا نکند و سایر محفظه ها نیز تحت تأثیر آن آسیب ندیده و محفوظ می مانند.
 • یک تابلو Metal Clad به چهار بخش تقسیم می شود :
  • محفظه باسبار
  • محفظه سر کابل
  • محفظه LV (کنترل) که تجهیزات اندازه گیری، حفاظتی و کنترلی در آن قرار می گیرند.
  • محفظه کلید

تابلوها از لحاظ ایستایی 

 • ایستاده (Self Standing / Free Standing ) :تابلو حالت خود ایستا دارد ( نیاز به مهار آن توسط سازه ی دیگری نیست و یا به دیگری تکیه ندارد.)دیواری (Wall Mounted) : تابلو هایی که روی دیوار نصب می شوند .این تابلوها اگر روی سطح دیوار نصب شوند ، روکار Surface Mounted و اگر داخل دیوار جاسازی شوند ، توکار Flush Mounted یا Recessed Mounted نامیده می شوند.

تابلو از لحظ نوع نصب 

1-تابلوهای فیکس (Fix) :

تابلوهای ایستاده چند منظوره (Multi Purpose) :این تابلوها بصورت ایستاده قرار میگیرند و تابلوهای چند منظوره می باشند .

2-تابلوهای کشویی (Withdraw able) :

تابلو کنترل موتورها ((Motor Control Center(MCC) : این تابلو ها بصورت کشویی و برای کنترل موتورها ساخته می شود و بخاطر این مزیت بسیارگران هستند .

تابلوهای مرکز قدرت(Power Center) : این تابلوها برای تغذیه تابلوهای MCC استفاده میشوند و یک تابلوی توزیع است و میتواند چند تا تابلوی MCC را تغذیه کند .


منابع :

ویکیپدیا

وبلاک پارس کنترل

شرکت تابلو برق –  سازنده بانک خازن  – بانک خازن –  سازنده بانک خازن  – بانک خازن