توضیحات

اجرای سیستم کنترل خط مکانیزه کشتار دام

اتوماسیون خط مکانیزه کشتار دام – سیستم کنترل خط تولید

 اتوماسیون خط مکانیزه کشتار دام

این گشتارگاه شامل خطوط کشتار گوسفندی و گاوی بوده که هر خط دارای 4 کانوایر میباشد و قابلیت کنترل سرعت جداگانه یا امکان سنکرون کردن سرعت همزمان موتور ها را داشته و از طریق پنل  HMI و شبکه مدباس قابل دسترسی و ارتباط هستند ، در طول مسیر با وجود داشتن تعدادی سنسور جهت کنترل خط و توقف در ایستگاه های از پیش برنامه ریزی شده ، جک ها ، شیرهای برقی و دیگر تجهیزات و بر اساس سناریوی خاصی توسط plc میبایست کنترل شود .

 

سیستم کنترل خط تولید