توضیحات

اتوماسیون دستگاه برش و حالت دهی ورق سینوسی

اتوماسیون دستگاه برش ورق سینوسی

سیستم اتوماسیون این دستگاه دارای یک فیدر رول ورق میباشد که توسط یک عدد اینورتر قدرتمند دلتا تنظیم سرعت میشود و بدین صورت عمل میکند که بعد از وارد کردن مقدار برش هر قطعه به سانتی متر و تعداد قطعات جهت برش ، دستگاه شروع به کار کرده و با اندازه گیری لحظه ای مختصات فیدر توسط انکودر با رسیدن به مقدار وارد شده در HMI  متوقف شده و گیوتین عمل قطع ورق را انجام میدهد و مجدد فرمان برای حرکت موتور صادر شده و ادامه عملیات تا زمان رسیدن به تعداد مورد نیاز انجام میشود ، همچنین در جدولی برای آیتم اول اندازه برش ورق سینوسی و تعداد مورد نیاز و در سطر بعد اندازه های دیگر و تعداد مورد نیاز آن وارد میشود ، سپس با فرمان شروع دستگاه آیتم های جدول را به ترتیب انجام داده و تعداد مورد نیاز و اندازه های مختلف را برش میدهد و به اتمام میرساند .

اتوماسیون دستگاه برش ورق