توضیحات

اتوماسیون دستگاه اسپارکر توسط  PLC


– اتوماسیون دستگاه توسط PLC – اتوماسیون ماشین آلات

 

اتوماسیون دستگاه توسط PLC :  سیستم کنترل این دستگاه دارای مجموعه PLC ، HMI  ، سنسور های القایی ، انکودر هندویل و یک عدد سروو موتور بوده و بدین صورت عمل میکند که با چرخاندن انکودر هندویل سروو ها تغییر مختصات داده و در جایگاه های مورد نظر از روی HMI ثبت مختصات میشود و در مختصات های خاصی که نیاز به توقت و تغییر سرعت هست انجام میشود بعد از انجام عملیات مختصات دهی و تعیین زمانهای لایه برداری به روش قوس الکتریکی و توقفهای آن ، دستگاه شروع به کار میکند . همچنین امکان کنترل جریان و تشخیص اتصال کوتاه به دلیل فاصله بسیار کم الکترود با سطح کار از طریق پاور میتر خاصی فراهم شده است که با برنامه نویسی PLC امکان خواندن آن تحت شبکه مدباس امکان پذیر شده است .اتوماسیون صنعتی ماشین آلات

اتوماسیون دستگاه توسط  PLC -اتوماسیون صنعتی ماشین آلات – اتوماسیون دستگاه – اتوماسیون ماشین آلات