توضیحات

اتوماسیون دستگاه هیدرواستاتیک  دو کاناله و تست مقاومت سیالات در فشارهای مختلف 

اتوماسیون دستگاه هیدرواستاتیک

اتوماسیون دستگاه هیدرواستاتیک تست پایداری مقاومت سیالات تشکیل شده است از تعدادی سنسور دما و فشار و همچنین کمپرسور با امکان کنترل دور آن توسط اینورتر و هدرف از آن تست و پایداری قطعات تحت آزمون مانند لوله های پلی اتیلن را برای مدت مشخصی میباشد، بدین صورت که با قرار دادن قطعات تحت آزمون ، دستگاه فشار داخلی را طی زمانی مشخص و دقت بسیار بالا به صورت پله ای یا پیوسته بالا برده و همزمان فیدبک آن توسط سنسورهای فشار خوانده شده و توسط توابع PID عمل کنترل با دقت بسیار بالا در نقطه ست پوینت و برای مدت تعیین شده انجام میشود و در این مدت تمامی مراحل کنترل و مانیتورینگ توسط گراف ها لاگ و در فایل اکسل ذخیره میشود .

دستگاه هیدرواستاتیک