توضیحات

اتوماسیون دستگاه پکینگ پارچه و طاقه کن کارخانه بافت پارچه

– اتوماسیون دستگاه پکینگ پارچه  –  اتوماسیون دستگاه بافت پارچه

اتوماسیون دستگاه پکینگ پارچه

این دستگاه که توسط 6 عدد اینورتر و PLC بهمراه تعدادی سنسور برای کار در مدهای مختلف برنامه نویسی شده است و به این صورت عمل میکند که با وارد کردن حدود سرعت بالا و پایین برای هر موتور و ست پوینتهای مختلف دمایی ، کنترل دور به صورت ترکیبی ، کنترل گشتاور ، کنترل دمای هیترها در مد های مختلف را فراهم میآورد و همچنین موقعیت طاقه کن پارچه توسط پتانسومتر ها از طریق کارت آنالوگ خوانده شده و PLC بر اساس موقعیت لحظه ای طاقه کن سرعت اینورتر را کنترل میکند ، بدین ترتیب میزان کشش پارچه همیشه در حد تنظیمی باقی میماند ضمنا این قابلیت وجود دارد که سرعت اینورتر تابعی از سه منبع ورودی بوده که سرعت ورودی از HMI اولویت داشته و سپس سرعتهای ولوم دستی روی دستگاه و ولوم اتوماتیک به ترتیب اولویت های بعدی میباشند در واقع با تغییر هر کدام تاثیری بر دو ورودی سورس دیگر خواهد داشت .

اتوماسیون دستگاه بافت پارچه اتوماسیون دستگاه پکینگ پارچه