توضیحات

سیستم کنترل خط رنگ – سیستم اتوماسیون خط رنگ – اتوماسیون صنعتی خط رنگ –

سیستم کنترل خط رنگ

باز طراحی ، بهینه سازی سیستم برق و  کنترل خط تولید رینگ پارس

سیستم کنترل پاشش رنگ مایع و کیلر این شرکت از شرکت واگنر آلمان و دارای کنترلرهای زیمنس قدیمی  سری S5  بوده که توسط این شرکت باز طراحی و جایگزین با سری جدید 1200 گردید . همچنین سناریو کنترل خط رنگ به روز شده و بر اساس منطق جدید و استاندارد اتوماسیون خط رنگ برنامه نویسی و اجرا شد . این خط رنگ دارای یک کانوایر کلی است که کنترل موتور اصلی با توجه به توقف در ایستگاه هایی که میبایست پروسه شستشو ، خشک کن ،  پاشش مواد شیمیایی و پاشش رنگ و کیلر و در انتها قرار گرفتن در کوره باشد ، بر اساس منطق نوشته شده اجرا ، نصب  و راه اندازی گردید و برای هر بخش برنامه ای دقیق طراحی و نوشته شده است .اتوماسیون خط رنگ

اتوماسیون صنعتی خط رنگ 

همچنین در بخش پاشش کیلر و رنگ کنترل بسیار هوشمندی بر اساس ورود و خروج قطعه انجام شده است. بدین صورت که سیستم با گرفتن فیدبک از سنسورها عمل پاشش نازل ها را با توجه به وجود قطعه در خط انجام میدهد. در صورتی که قطعه ای وارد کابین رنگ نشده بود نازلها را به ترتیب زمانبندی شده از مدار خارج میکند و با اینکار از هدر رفت رنگ جلوگیری میشود .اتوماسیون خط رنگ

سیستم اتوماسیون خط رنگ  

عملیات فسفات، یک فرایند کاملاً اتوماتیک غوطه وری می باشد . در این عملیات، حاملهای بدنه همراه با بدنههای روی آنها، به داخل یک . محلول شیمیایی . فرو برده می شوند تا اینکه برای نقاشی آماده شوند. بدنه خودروهابه وسیله حرکت دادن حاملها. کاملاً از درون محلول عبور میکنند . بعد از مرحله فسفات، مرحله آستر قرار دارد کهبه وسیله کانویری از مرحله فسفات جدا می شود .  در این مرحله نیز بدنه غوطه ور می شود . اتوماسیون خط رنگ