توضیحات

سیستم کنترل خط رنگ – سیستم اتوماسیون خط رنگ – اتوماسیون صنعتی خط رنگ –

سیستم کنترل خط رنگ

باز طراحی ، بهینه سازی سیستم برق و اتوماسیون شرکت رینگ پارس

سیستم کنترل پاشش رنگ مایع و کیلر این شرکت از شرکت واگنر آلمان و دارای کنترلرهای زیمنس قدیمی  سری S5  بوده که توسط این شرکت باز طراحی و جایگزین با سری جدید 1200 گردید . همچنین سناریو کنترل خط رنگ به روز شده و بر اساس منطق جدید و استاندارد اتوماسیون خط رنگ برنامه نویسی و اجرا شد . این خط رنگ دارای یک کانوایر کلی است ، کنترل موتور اصلی با توجه به توقف در ایستگاه هایی که میبایست پروسه شستشو ، خشک کن ،  پاشش مواد شیمیایی و پاشش رنگ و کیلر و در انتها قرار گرفتن در کوره باشد ، بر اساس منطق نوشته شده اجرا ، نصب  و راه اندازی گردید و برای هر بخش برنامه ای دقیق طراحی و نوشته شده است .

همچنین در بخش پاشش کیلر و رنگ کنترل بسیار هوشمندی بر اساس ورود و خروج قطعه انجام شده است

بدین صورت که سیستم با گرفتن فیدبک از سنسورها عمل پاشش نازل ها را با توجه به وجود قطعه در خط انجام میدهد و در صورتی که قطعه ای وارد کابین رنگ نشده بود نازلها را به ترتیب زمانبندی شده از مدار خارج میکند و با اینکار از هدر رفت رنگ جلوگیری میشود .

سیستم کنترل خط رنگ – سیستم اتوماسیون خط رنگ اتوماسیون صنعتی خط رنگ