توضیحات

سیستم کنترل دستگاه تولید محفظه آب خودرو مبتنی بر سروو موتور ، کنترل موقعیت و دما

اتوماسیون دستگاه با سروو – سیستم کنترل دستگاه با سروو

سیستم کنترل دستگاه تولید محفظه آب خودرو

سیستم کنترل دستگاه با سروو موتور : سیستم کنترل این دستگاه دارای مجموعه PLC و  HMI  ، سنسور های القایی و دما ، انکودر هندویل و دو عدد سروو موتور دلتا بوده (در مدل جدیدتر) و بدین صورت عمل میکند که با چرخاندن انکودر هندویل سروو ها تغییر مختصات داده و در جایگاه های مورد نظر از روی HMI ثبت مختصات میشود و این عمل هم برای فک بالا و هم پایین در مختصات های خاصی که نیاز به توقت و تغییر سرعت هست انجام میشود بعد از انجام عملیات مختصات دهی و تعیین زمانهای گرمایش و توقف دستگاه شروع به کار میکند و براساس مختصات های وارد شده عمل گرمایش هیتر ها را توسط توابع PID  انجام داده و سپس بعد از اتمام کار به نقطه HOME باز میگردد و منتظر مرحله بعد میماند  .

 سیستم کنترل دستگاه با سروو موتور  اتوماسیون دستگاه با سروو