انجام پروژه های صنعتی – اجرای پروژهای اتوماسیون سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان BMS – مشاوره و طراحی برق و کنترل صنعتی و ساختمان – تابلو سازی و مونتاژ برق – اجرای سیستم های کنترل و مانیتورینگ کارخانجات ، ساختمان ها ، موتورخانه و پستهای توزیع برق – خرید و فروش تجهیزات برق و کنترل ابزردقیق – اجرای پروژه های EPC در زمینه سیستم های کنترل گسترده پتروشیمی نفت و پستهای برق DCS و اسکادا -آموزش در زمینه برق کنترل صنعتی -اتوماسیون دستگاه -اتوماسیون خطوط تولید پاستوریزه ، خطوط تولید چوب و دیگر کارخانه های تولیدی کشور