اتوماسیون خط مکانیزه کشتار دام

/اتوماسیون خط مکانیزه کشتار دام

اتوماسیون خط مکانیزه کشتار دام

۱۳۹۸-۵-۱ ۱۱:۵۰:۱۵ +۰۰:۰۰

اجرای سیستم اتوماسیون خط مکانیزه کشتار دام بهین گوشت اروند که شامل خطوط کشتار گوسفندی و گاوی بوده که هر خط 4 کانوایر با قابلیت کنترل سرعت جداگانه یا سنکرون همزمان داشته و در طول مسیر با . . .