اتوماسیون دستگاه جوش قالبهای پلاستیکی

خانه » اتوماسیون دستگاه جوش قالبهای پلاستیکی

سیستم کنترل دستگاه جوش قالبهای پلاستیکی

2019-10-07T12:38:02+03:30

کنترل دستگاه جوش قالبهای پلاستیکی توسط سروو موتور و PLC : در این سیستم کنترل 2 عدد سروو و 2 عدد هیتر با کنترل PID و کنترل چندین شیر برقی توسط PLC انجام شده و قابلیت تنظیم و ذخیره سازی مختصات و 4 عدد قالب نیز فراهم شده است .