HMI مخفف عبارت Human Machine Interface است و به معناي واسطه بين انسان و ماشين مي باشد. از آن براي مانيتور كردن ، مشاهده و تغییر پارامترهاي تجهیزات صنعتي همانند انواع PLC ، VFD و سایر تجهیزات با قابلیت اتصال به این تجهیز استفاده مي شود.
متخصصان با توجه به نیاز پروژه میبایست نوع مانیتور لمسی صنعتی را انتخاب کنند بعنوان مثال اندازه و ابعاد مورد نیاز ، تعداد و نوع پورتهای ارتباطی ، امکانات نرم افزاری و … که موارد ذکر شده همگی در تعیین قیمت این تجهیز تاثیر گذار نیز هستند .
شرکت پارس کنترل تجهیز مشاور ، طراح و تامین و توزیع کننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی در سطح کشور

HMI چیست 

رفتن به بالا