توضیحات

 اتوماسیون خط تولید بشکه

– اتوماسیون خط تولید بشکه

بازنویسی و اصلاح ساختار خط تولید بشکه شرکت آذر چلیک ارومیه که دارای خط ساخت و تولید بشکه و همچنین خط رنگ و کوره حرارتی خشک کن بوده و بشکه ساخته شده توسط هنگر هایی به خط یا کانوایر اصلی آویزان شده و بعد از رسیدن به ایستگاهای مختلف عملیات رنگ داخل و خارج بشکه و همچنین عملیات حرارتی خشک کن انجام میشود نکته جالب این پروژه در این است که سیستم با تعریف شیفت رجیستر داخلی PLC ترتیب وجود یا عدم وجود بشکه ها را تشخیص داده و در مراحل کاری بعد بر این اساس سایر تجهیزات و همچنین سرعت خط (توسط اینورترها) انجام میشود .