توضیحات

اتوماسیون خط رنگ با PLC

مجری اتوماسیون خط تولید – اتوماسیون خط رنگ

اتوماسیون خط رنگ با PLC

این خط رنگ دارای دو ربات میباشد که میبایست بر اساس حد بالا و حد پایینی که در HMI  به صورت پارامتری تعیین میشود و همچنین تعیین سرعت رنگ زدن با تغییر فرکانس اینورتر ، کنترل شود و دارای مدهای مختلف جهت رنگ کردن است بدین صورت که در حالت اتوماتیک با داشتن سنسور های متعدد ، انکودر ها ، اینورترهای کنترل سرعت موتور و سنسورهای دمایی جهت کنترل دمای کوره ( کنترل دمای کوره به صورت PID در مرحله بعد از رنگ کاری از طریق کنترلر صورت میپذیرد )  و با تعیین مقادیر ست پوینت دما ، سرعت ، حدود بازه حرکت رباتها با زدن فرمان شروع ، خط رنگ به صورت اتوماتیک کار میکند . در مد دستی سیستم با تحریک شستی ها ربات ها را به میزان تحریک فرمان میدهد . در این خط تولید از مجموعه دلتا (PLC-HMI-INVERTER) استفاده شده است .

مجری اتوماسیون خط تولید –  اتوماسیون خط تولید –  شرکت مجری اتوماسیون خط تولید – مجری اتوماسیون خط تولید