توضیحات

اتوماسیون دستگاه سختی گیر – اتوماسیون دستگاه ro

مانیتورینگ و اتوماسیون دستگاه سختی گیر آب ( ریورس اسمز )

 

 

 اتوماسیون و ساخت تابلو های کنترل و مانیتورینگ سختی گیر های آب ( ریورس اسمز )

 اتوماسیون دستگاه سختی گیر : تابلو های کنترل این دستگاه در 3 تیپ ساخته میشود که کاربری آن دستگاه تصفیه و سختی گیر آب است که با داشتن سنسورهای متعدد پارامتر های لازم جهت کنترل و مانیتورینگ را به plc جهت پردازش انتقال میدهد . هدف از این پروژه انجام کنترل و مانیتورینگ لحظه ای پارامتر های فشار ورودی و خروجی ، وضعیت سنسورهای کانداکت ، وضعیت کارکرد فیلترهای رزین ،ممبران و کربن اکتیو و همچنین کنترل سرعت موتور پمپ توسط اینورتر با استفاده از توابع PID  میباشد . کاربرد این دستگاه ( اسمز معکوس ) در بیمارستانها و بخشهای همودیالیز بود و نیازمند این است که همه چیز به صورت بسیار دقیق پایش و کنترل شود .

اتوماسیون دستگاه سختی گیر – اتوماسیون دستگاه ro
 اتوماسیون دستگاه – مجری اتوماسیون دستگاه  – تابلو کنترل plc دستگاه – سیستم کنترل plc – اتوماسیون دستگاه با plc -شرکت مجری مانیتورینگ صنعتی- اتوماسیون دستگاه ro