توضیحات

 – بهینه سازی مصرف انرژی – سیستم هوشمند موتورخانه

سیستم اتوماسیون موتورخانه ساختمان وزارت دارایی و امور اقتصادی

بهینه سازی مصرف انرژی

energy consumption optimization - سیستم اتوماسیون موتورخانه

در هر پروژه متناسب با نياز آن پروژه و ويژگي هاي آن مي توانيم بهترين. راه حل را پيشنهاد دهيم و تا 70% مصرف انرژي الکتريکي را کاهش دهيم. در پروژه هايي از اين دست با محاسبه دقيق اقتصادي ميزان سرمايه گذاري اوليه و مدت زمان بازگشت سرمايه را با گزينه هاي مختلف بررسي کرده. و در نهايت بهترين گزينه را به کارفرما به صورت کاملا علمي پيشنهاد مي دهيم.

 سیستم اتوماسیون موتورخانه

 

هدف از اجرای این پروژه بهینه سازی مصرف انرژی  با استفاده از فرمول خاصی میباشد. که سیستم اتوماسیون موتورخانه با خواندن دمای محیط بیرون. دمای آب کلکتورهای رفت و برگشت و همچنین دمای آب ورود و خروج بویلر ها (در زمستان) و چیلر ها (در تابستان) و میزان فشار خروجی پمپ های 16 گانه. اقدام به کنترل پمپ ها جهت ایجاد فشار مناسب بر اساس نتیجه حاصله خروجی فرمول کرده. ( اینکه چه تعداد پمپ در هر لحظه بر اساس نتیجه باید در مدار قرار گیرد ) و بر اساس دمای هوای محیط بیرون و دماهای رفت و برگشت کلکتور های اصلی. تصمیم میگیرد که در چه زمانی و برای چه مدت مشعل بویلر ها روشن شود و عمل گرمایش انجام شود . سیستم هوشمند موتورخانه 

در واقع با انجام این پروسه و با کمترین هزینه اقدام به بهینه سازی انرژی برای سوخت مصرفی بویلر یا چیلر ها میشود. و همچنین با کنترل زمان روشن و خاموش بودن موتور های پمپ ها .میزان بار تابلو های برق کنترل میگردد . تابلو کنترل BMS قابلیت گزارش گیری ، رسم گرافهای دمایی  و فشار و توان ، ایجاد آلارم های مختلف را داشته و از راه دور قابل کنترل یا مانیتورینگ میباشد .

سیستم اتوماسیون موتورخانه  شرکت سیستم هوشمند موتورخانه  

سیستم هوشمند موتورخانه   یر سیر یشر لد ی س ر