توضیحات

سیستم اتوماسیون موتورخانه ساختمان وزارت دارایی و امور اقتصادی

 – بهینه سازی مصرف انرژی – سیستم هوشمند موتورخانه

بهینه سازی مصرف انرژی

 سیستم اتوماسیون موتورخانه

هدف از اجرای این پروژه بهینه سازی مصرف انرژی  با استفاده از فرمول خاصی میباشد ، که سیستم اتوماسیون موتورخانه با خواندن دمای محیط بیرون ، دمای آب کلکتورهای رفت و برگشت و همچنین دمای آب ورود و خروج بویلر ها (در زمستان) و چیلر ها (در تابستان) و میزان فشار خروجی پمپ های 16 گانه ، اقدام به کنترل پمپ ها جهت ایجاد فشار مناسب بر اساس نتیجه حاصله خروجی فرمول کرده ( اینکه چه تعداد پمپ در هر لحظه بر اساس نتیجه باید در مدار قرار گیرد ) و بر اساس دمای هوای محیط بیرون و دماهای رفت و برگشت کلکتور های اصلی ، تصمیم میگیرد که در چه زمانی و برای چه مدت مشعل بویلر ها روشن شود و عمل گرمایش انجام شود .

در واقع با انجام این پروسه و با کمترین هزینه اقدام به بهینه سازی مصرف انرژی برای سوخت مصرفی بویلر یا چیلر ها میشود و همچنین با کنترل زمان روشن و خاموش بودن موتور های پمپ ها ، میزان بار تابلو های برق کنترل میگردد . تابلو کنترل BMS قابلیت گزارش گیری ، رسم گرافهای دمایی  و فشار و توان ، ایجاد آلارم های مختلف را داشته و از راه دور قابل کنترل یا مانیتورینگ میباشد .

بهینه سازی مصرف انرژی – شرکت سیستم هوشمند موتورخانه – مجری سیستم هوشمند موتورخانه – سیستم اتوماسیون موتورخانه