توضیحات

سیستم PLC اکسترودر

– سیستم PLC اکسترودر – اتوماسیون دستگاه اکسترودر

سیستم PLC اکسترودر

در این پروژه سیستم اتوماسیون دستگاه اکسترودر را مشاهده میکنید که جهت تولید گرانول استفاده میشود ، در این سیستم 8 عدد سیکل کنترل دمایی PID عمل کنترل بسیار دقیق دما را انجام میدهند که در دو مد اتوماتیک PID و مد ON/OFF انجام میگیرد و بازه دما در محدوده ست پوینت کنترل میگردد همچنین در صورت تجاوز دما از محدوده خاصی شیرهای کنترلیی تعبیه گردیده است که آب سرد را جهت کنترل عبور دما از حد غیر مجاز را کنترل کنند .. این سیستم دارای دو عدد اینورتر قدرتمند ABB بوده که کنترل موتور اصلی و موتور فیدر را با تنظیم سرعت از طریق HMI که تحت پروتکل مدباس انجام میشود فراهم میسازد .

اتوماسیون دستگاه با plc سیستم کترل اکسترودر